Nr 3 - Västlänken får folk att flytta från Göteborg
 
 
logga-973x138
webb-grrrrr-toppbild
Nyhetsbrev Nr 3
 

Västlänken får folk att flytta från Göteborg

De flesta kommunpolitiker kämpar med näbbar och klor för att få folk och skatteunderlag att flytta till sin kommun. I Göteborg gör politikerna sitt bästa för att få folk och företag att lämna staden genom att envisas med det 30 år gamla projektet "Västlänken" - numera kallat "Värstlänken" i sann göteborgsk galghumor.

Privatpersoner och företag diskuterar på allvar att flytta från Göteborg pga Västlänken och vissa har redan gjort slag i saken. Hur skall Göteborg överleva ett decennie som byggarbetsplats? Kommer Göteborg någonsin återhämta sig från den förlamning som inträder under byggtiden? Vad skulle det kosta i förlorade skatteintäkter och hur många arbetstillfällen skulle försvinna om stadens tillgänglighet stryps på flera ställen samtidigt under tiotalet år?

Om det funnits någon ekonomisk och klimat/miljömässig vinning med Västlänken hade den kunnat försvaras men den är och förblir ett felbeslut oavsett alla miljoner som läggs på PR-utskick och filmer. I detta nyhetsbrev kommer du kunna läsa hur tankar går hos en göteborgare som kommer flytta från stan om Västlänken börjar byggas och hon är inte ensam.

 
 

"Vi tvingas bort från våra hem"

  hagaparken

Veronica bor i Vasastan i Göteborg med sambo och två små barn och skulle komma att bo granne med en gigantisk byggarbetsplats under minst 6 år om Västlänken började byggas, här är hennes berättelse:

- Som granne till den planerade stationen i Haga, tänker jag med fasa över vad som väntar min familj och Göteborg om Västlänken byggs. Det kommer inte finnas möjlighet för vare sig göteborgare eller företag att bo och verka här. Gator kommer att stängas av, schakt stora så att du kan placera Stenas färjor i jättegroparna kommer att öppnas upp och vi kommer att tvingas leva med en bullernivå långt över det normala under större delen av vår vakna tid och även ibland när vi behöver sova. Vi kommer få ett rent helvete både på både insidan och på utsidan av våra hus under uppskattningsvis 5-10 år framöver.

Hur kommer jag kunna ta mig till och från min bostad när jag samtidigt måste trängas med alla lastbilstransporter som skall frakta allt byggmaterial in till stan och schaktmassor ut ur stan? Lastbilstrafiken beräknas bli 1 lastbil var tredje minut, tänk vilka köer det kommer att skapa och vad smutsigt det kommer att bli. Gatorna kommer bli sönderkörda av alla dessa tunga fordon. Vi blir tvungna att stå ut med avgaser och buller från 7-22 vardagar och 7-19 lördagar och söndagar året om under flera år.

Vi kommer inte orka detta. Sovmorgon en söndag morgon kan vi glömma! När jag vill gå ut med mina barn till deras lekplats i Hagaparken, korsar vi avstängda gator innan vi kommer in i en skövlad Hagapark, där de äldsta och vackraste träden har tagits ner – hur mycket påverkas inte stadsluften negativt av det! Hur skall jag kunna ta min bil ut ur stan för att åka till vårt sommarställe? De flesta parkeringar i närheten av min bostad kommer att försvinna, så var kan vi ställa vår bil? Det går nu tydligt upp för mig. Om Västlänken byggs tvingas vi att flytta någon annanstans.

Göteborgs innerstad kommer att förvandlas till en byggarbetsplats under lång tid framöver när 15 byggen skulle pågå samtidigt.

 
byggtider

Trafikverket underlagsrapport - ljud, stomljud och vibrationer 2014
Orange linje = konstruktionsarbete, blå linje = byggnation

 
 

Ett dåligt aprilskämt?
När jag läser hur Västlänken kommer drabba Vasastan och områden i närheten som berör mig mest, kan jag inte låta bli att undra om det är ett aprilskämt. Eller vad sägs om följande:

Avstängda gator:

  • Södra Hamngatan stängs av för biltrafik
  • Götatunneln stängs av helt, eller delvis, oklart hur länge
  • Rosenlundsbron rivs under bygget och trafik hänvisas till Victoriabron
  • Sprängkullsgatan norr om Haga Östergata stängs av
  • Biltrafik mot Parkgatan/Allén hänvisas till Vasagatan/Viktoriagatan
  • Efter etapp 2 öppnas korsningen Sprängkullsgatan/Parkgatan igen och Vasagatan stängs av. Trafiken leds då om via Lilla Bergsgatan och Haga Kyrkogata.
  • Både Sprängkullsgatan och Vasagatan är avstängda samtidigt under en kort period under sommaren.

Parkeringar som försvinner:

  • Parkeringsplatser på östra delen av Rosenlundskajen och Pustervikskajen tas bort.
  • Parkeringsplatser på Vasagatan och Viktoriagatan försvinner troligtvis p.g.a. den ökade trafiken på Vasagatan
  • Samtliga snedställda parkeringsplatser på Haga Kyrkogata tas bort

Allt detta till den minimala nyttan om 1 promille av resenärerna som använder sig av station Haga. Summa summarum, en smutsig, bullrig, avstängd miljö med skövlade träd och stora risker för skador på våra hus och parker.

Situationen för Vasa/Haga är inte unik. Hela stan skulle påverkas. Korsvägen som är knutpunkten för evenemang, mässor och Liseberg skulle vara helt avstängd i minst fem år.

"Helvete både på insidan och utsidan 7 dagar i veckan året om!”

 
buller stor

Omgivningsstörningar - projekt Västlänken Trafikverket, okt 2016

 

Jag blir rädd när jag läser…
Att avståndet mellan Kungstorgsgaragets botten och Västlänkens tak bara är ca 5 meter. Att det vid Kungsgatan finns ett avsnitt där avståndet mellan Götatunneln och Västlänken endast är 1 meter! Det gigantiska schaktet vid Haga som rymmer en Stenafärja kommer ligga mellan Skattehuset och Hagakyrkan och beräknas bli upp till 35 meter djupt och upp till 80 meter brett. Lerdjupet är som mest cirka 60 meter under Rosenlundskanalen. Ingen stabil grund att bygga på.

Vad vill vi göteborgare?
Alla vanliga medborgare med sunt förnuft, sans och balans inser att Västlänken aldrig kan byggas. Undersökningar från Trafikverket och SOM-institutet visar att ”Nej-sägarna” är de mest pålästa. Vi måste därför alla hjälpas åt att sprida fakta om hur hårt Göteborg med dess invånare och näringsidkare kommer att drabbas. Till en minimal nytta och med en nota som stadens invånare kommer tvingas betala på skattsedeln eller i form av minskade resurser inom andra områden i generationer framöver. En pendeltågtunnel som inte ens är till för Göteborgarna och som beräknas ge ökade restider för de pendlande. Visst kan man kalla det vansinne!

Majoriteten av Göteborgs invånare vet inte hur illa det är ställt och detta måste nå ut till dem innan valet 2018, då vi går och röstar på det parti som vill omförhandla eller stoppa Västlänken. Till dess, gå ut till alla ni känner och sprid ordet och sanningen!

Veronica med familj

Kommande nyhetsbrev
I kommande nyhetsbrev kommer vi prata med en av alla företagare som planerar flytta från Göteborg eller redan gjort det pga. av Västlänken.

En sak till – hur skulle det gå med trängselskatten om Västlänken skulle sätta igång och byggas på 15 platser samtidigt som innebär att du i princip inte kommer in till stan? Inte mycket till intäkter då…

Sugen på att fördjupa dig? Klicka på länkarna nedan
Källor:
Stoppa Västlänken Nu:
 
I Västlänkens spår - Del 3, Residenset - Kungshöjd - Station Haga  
I Västlänkens spår, Del 4, Station Haga - Landala - Johanneberg - Station Korsvägen

Trafikverket:
Omgivningsstörningar - projekt Västlänken okt 2016
Underlagsrapport Ljud, stomljud och vibrationer, 2014

NÄSTA NYHETSBREV UTKOMMER 16 JANUARI!
- Kom ihåg att dela vidare så att fler får upp ögonen!

 
 

Caroline Thelning

Med vänlig hälsning Caroline Thelning
Initiativtagare till Medborgardialogen.se. Engagerad medborgare mot Västlänken.

 
 
 

Om Medborgardialogen
Detta är ett nyhetsbrev med information om Västlänken, dess o-nytta, kostnader och konsekvenser. Informationen är grundad på fakta från oberoende experter och insatta medborgare. Breven kommer ut en gång per månad till dess att Västlänken är stoppad. Faktahänvisningar sker genom länkar till källorna. Breven och länkarna samlas på medborgardialogen.se och publiceras på Facebook. Mottagare av detta nyhetsbrev är, förutom du själv, politiker i riksdag, regering, regionalt och lokalt. Tjänstemän på statliga verk och styrelseledamöter i kommunala bolag i Göteborg. Chefredaktörer och journalister från dagspress, fackpress, TV och radio. Näringslivet i Göteborg, intresseorganisationer samt privatpersoner. För närvarande drygt 2 400 personer.