Nr 4 - När högmod gick före fall - valet 2018
 
 
logga-973x138
bild41
Nyhetsbrev Nr 4
 

När högmod gick före fall - valet 2018

Göteborg styrande tycks inte ha förstått allvaret med ”Västlänken”. De tycks inte vilja ta till sig faktan som visar att tunneln inte uppfyller de mål politikerna själva satt upp, att Göteborg och regionen har mer nytta av att Västlänken inte byggs och att Västlänken hotar oersättliga kulturbyggnader, parkmiljöer liksom göteborgarnas hälsa och ekonomi.
Man kan inte annat än dra slutsatsen att det nu är prestige istället för behov och samhällsnytta som driver frågan om Västlänken vidare. För Göteborgs politiker kommer valet 2018 att handla om ”Västlänken eller väljare”.

En av många röster mot Västlänken är Ulf Wennerlöf, en av Göteborgs många initierade och pålästa medborgare. Ulf skickade en nyårshälsning till Göteborgs politiker som blir januari månads nyhetsbrev, god läsning!

 
 
 

Hej och Gott Nytt År!

Ungefär ett år har nu gått sedan jag mailade dig och dina kollegor i KF inför omröstningen av Västlänkens detaljplan i januari förra året och bad er rannsaka era hjärtan och hjärnor inför möjligheten ni hade att stoppa detta katastrofprojekt.

Nu tog ni tyvärr inte den chansen, vilket var synd men inte förvånande med tanke på den åsiktsdiktatur som råder i frågan.

Jag skriver nu till dig igen eftersom det hänt saker under året, både med Västlänksprojektet och i Göteborgspolitiken som kommer att påverka resultatet i kommunalvalet 2018 och därmed din egen och dina kollegors politiska framtid. På vilket sätt är delvis upp till dig.

För det första är det nu helt uteslutet att bygget av Västlänken kommer igång innan valet med tanke på den tuffa granskning som väntar i Mark- och Miljödomstolen, samt de massiva överklaganden som kommer att göras. Samtidigt har medvetenheten om projektets kraftiga brister och negativa konsekvenser stadigt ökat under året vilket inte minst märks i tidningarnas debattartiklar och insändare samt i sociala medier. Detta tillsammans kommer att göra att Västlänken troligen blir den allra största valfrågan 2018.

För det andra har det gångna årets kommunala förehavanden knappast gynnat väljarnas förtroende för er folkvaldas kompetens och förmåga. Nu betvivlar jag inte att det finns mycket duktigt folk inom de kommunala verksamheterna och att många av dessa fungerar bra i det tysta. Tyvärr har det även under 2016 varit så att det som är positivt drunknat i en flodvåg av kommunala fiaskon och skandaler.

 
bild42

Foto Jenny Ingemarsson, GP, 2016 ”Ytterligare två miljoner på vattenspelet”

 

Exempel på sådana under det gångna året är:

  • Fontänspektaklet nedanför Götaplatsen. En studie i bristande kompetens, kommunikation och konsekvensanalys. 
  • Den nya Götaälvbron där höjden är för låg och kostnaden för hög. Den blev plötsligt 600 miljoner dyrare på grund av slarviga kalkyler och oförmåga att förutse att en bro som hindrar sjöfarten skulle orsaka överklagande.

  • Korruptionshärvan kring Göteborgs Stads avtal med den norska flyktingjätten Hero.

  • Det felaktiga remissvaret om Göteborgs Stads inställning till könskvotering i bolagsstyrelser där alliansens vinnande yttrande (medvetet eller omedvetet?) byttes ut mot de rödgrönas svar. Ett "misstag" som Justitiedepartementet aldrig varit med om förut.

  • Stängningen av Röhsska muséet på grund av samarbetssvårigheter mellan ledningen och personalen.

  • De senaste märkliga turerna kring byggrätterna till Skeppsbron som ytterligare fördröjt byggstarten av detta viktiga stadsutvecklingsprojekt som nu varit paralyserat i två decennier. Att den attraktiva marken ovanpå Götatunneln som skulle få ”Göteborg att nå älven” efter 20 år fortfarande till största delen är ett otillgängligt och plottrigt trafikgytter är signifikativt för göteborgspolitikens oförmåga att enas och komma till skott. Det är mycket snack och lite verkstad. Det inger inget förtroende inför framtida projekt.

Förutom årets tillskott har de flesta väljare de senaste årens fiaskon i färskt minne: Spårvagnsupphandling, Biljettsystem, Gobigas, Hakefjorden, Muthärvor och så vidare.

Tyvärr är det nog så att allmänhetens förtroende för kommunledningens kompetens och moral nått nya bottennivåer under året som gått.

För det tredje har det under året framkommit ännu fler exempel på hur undermålig och feltänkt Västlänken är. Det är nu klarlagt att tunneln har så många inbyggda kapacitetshämmande egenskaper att antalet avgångar från kranskommunerna inte ökar nämnvärt, samt att de flesta inpendlare får längre restider än i dag. Jag skall inte trötta ut dig med att här räkna upp alla argument mot tunneln utan jag ber dig läsa artiklarna på http://stoppavastlanken.nu där trafikverkets egna dokument utgör källor för artiklarnas slutsatser och resonemang.

Många av er politiker brukar hänvisa till ”trafikverkets experter” när kritiken mot tunneln blir för svår att bemöta eftersom ni vet att de kommer att svara som de blivit tillsagda. Därför var det extra intressant när en av dessa experter, Stellan Tengroth, nyligen gav ut boken ”Varför Västlänken” (som alla i KS fått i julklapp). Han har tidigare jobbat som trafikanalytiker på Trafikverket med just kapacitetsberäkningar för Västlänken och det är spännande att läsa vad en sådan man har att säga när han krängt av sig munkavlen och tvångströjan.

Hans viktigaste slutsats är att Västlänken inte bör byggas eftersom dess hopkoppling av de båda komplexa järnvägsknutarna Olskroken och Almedal i kombination med den täta trafikering Västlänken måste ha för att motivera sin existens kommer att skapa ett extremt störkänsligt system där en störning i den ena järnvägsknuten påverkar den andra och därmed snabbt sprider sig till resten av järnvägsnätet.

Han befarar till och med att det kan bli svårt att ens upprätthålla dagens trafikering om Västlänken skulle byggas i dess nuvarande form.

Det skulle innebära att ni är på väg att betala ett okänt antal miljarder, släppa ut hundratusentals ton CO2, gräva bort fornminnen, dumpa miljontals kubikmeter schaktmassor, skövla träd, utarma innerstadens handel, orsaka buller, trängsel, sättningsskador och tvångsevakueringar för vad?

En trafiklösning som är sämre än vad vi har idag och vars enda mervärde är att folk kan åka pendeltåg till Haga.

Är det värt det?

Det tycker i alla fall inte den snabbt växande skara göteborgare som fattat vad det handlar om.

Att som politiker vara okunnig behöver inte vara fel om man är medveten om sin okunnighet och söker kunskap innan man fattar beslut.

Men att vara okunnig om sin egen okunnighet och fatta beslut baserat på önskedrömmar och målbilder istället för på expertkunskap är däremot oförlåtligt.

Tyvärr är det precis på detta sätt Västlänken kommit till. Dåvarande Banverket förordade en utbyggnad av Centralen men tvingades genom politiska påtryckningar att släppa det spåret. Göteborgspolitikernas prestige krävde en tunnel eftersom Stockholm och Malmö skulle få tunnlar.

Detta är nu historia och det är upp till dig och dina kollegor att bryta den negativa trenden och börja det mödosamma arbetet med att återuppbygga förtroendet från väljarna.

Men hur kan detta ske?

Det kanske finns ett sätt!

Låt mig därför avsluta detta mail med ett förslag om en tänkbar väg ut ur Västlänksdilemmat:

I slutet av Stellan Tengroth´s bok ”Varför Västlänken” lanserar han sitt eget alternativa förslag som han kallar ”Den Korta Västlänken”. Den går på samma sätt som den planerade länken i tunnel under Skansen Lejonet och har en underjordisk station i höjd med Nils Ericsonterminalen. Sedan är det stopp. Den avslutas med en mindre säckstation innan den skulle nått fram till Östra Nordstan. Dessutom byggs den befintliga Gårdatunneln ut med två nya spår för att öka dess kapacitet.

Denna lösning är likvärdig med Västlänken när det gäller att avlasta Centralen men överlägsen denna ur störningssynpunkt då den inte kopplar ihop det omaka paret Olskroken och Almedal, vilket gynnar den totala kapaciteten.

De enda som enligt min mening har anledning att ogilla den korta Västlänken är de som vill kunna åka pendeltåg direkt till Haga, men de är nog så få att man kan bortse från dem.

Denna lösning är kanske inte den billigaste eller den mest optimala av alla tänkbara alternativ men den har några stora politiska fördelar:

  • Dess sträckning norrifrån fram till centralen via projektet ”Olskroken Planskildhet” är identisk med den nu planerade Västlänken varför det mesta av projekteringen av denna del redan är klar.

  • I och med att den slutar under jord i höjd med Centralen finns det en teoretisk möjlighet att återuppta tunneldrivningen i framtiden.

  • Den skonar staden från skövling, miljöförstörelse och kaos och skulle därför stöta på betydligt mindre folkligt motstånd.

  • Övriga nödvändiga satsningar på kollektivtrafik, till exempel operalänken och bättre förbindelser till Hisingen, skulle kunna påbörjas omedelbart och finansieras av den del av Västlänksbudgeten som inte behöver användas till den destruktiva delen av det ursprungliga projektet.

Den skulle alltså kunna ses som en ”Västlänken Fas 1” som med råge uppfyller alla kapacitetskrav som ställs på den nuvarande länken. När denna är byggd kan man stanna upp ett tag och i lugn och ro utvärdera vad nästa steg kan bli och när det skall tas. När och om en ”Fas 2” blir aktuell har man chansen att sköta detta på ett betydligt snyggare sätt än vad som skett hittills och ha väljarna med på noterna från början.

Då kanske ni skulle slippa få såna här långa och tjatiga mail ;-)

Gott Nytt År och Vänliga Hälsningar!

Ulf Wennerlöf

Läs även Ulf Wennerlöfs debattartikel "Länkens zombieflock måste våga tala högt" GT 2016 

NÄSTA NYHETSBREV UTKOMMER 20 FEBRUARI 2017
- Kom ihåg att dela vidare så att fler får upp ögonen!

 
 

Caroline Thelning

Med vänlig hälsning Caroline Thelning
Initiativtagare till Medborgardialogen.se. Engagerad medborgare mot Västlänken.

 
 
 

Om Medborgardialogen
Detta är ett nyhetsbrev med information om Västlänken, dess o-nytta, kostnader och konsekvenser. Informationen är grundad på fakta från oberoende experter och insatta medborgare. Breven kommer ut en gång per månad till dess att Västlänken är stoppad. Faktahänvisningar sker genom länkar till källorna. Breven och länkarna samlas på medborgardialogen.se och publiceras på Facebook. Mottagare av detta nyhetsbrev är, förutom du själv, politiker i riksdag, regering, regionalt och lokalt. Tjänstemän på statliga verk och styrelseledamöter i kommunala bolag i Göteborg. Chefredaktörer och journalister från dagspress, fackpress, TV och radio. Näringslivet i Göteborg, intresseorganisationer samt privatpersoner. För närvarande drygt 2 400 personer.